2013 ALES Sonbahar Sınavı

by

17.11.2013 (Dün) yapılan ALES sınavı, adayları yine çok zorladı. Son iki yıldır yapılan ALES sınavları incelendiğinde zorluk derecesinin katlanarak arttığı görülmekte… Bunun nedeni bu sınava katılan aday sayısının ve yüksek lisans/doktora yapma talebinin artması olabilir… Özellikle Sayısal bölümden sınava girenler zamanın yetersiz olduğunu vurgulamakta…  Bu sınavda Sözel bölüm kolay gibi görünse de 38. sorudan itibaren başlayan Mantık soruları da sözel bölümden sınava giren adayları zorladığı muhakkak…

ALES ve diğer sorularının artık sadece %10 nun yayınlanacağı duyurulunca, adaylarda; ”benzer soru sorulacak” inancı yaygınlaştı. Gerçekten de dün yapılan sınavda birkaç benzer soru vardı…

Anlaşılan bundan sonra Akademisyen olma hayali kuranların işi oldukça zor…