Gazi Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

by

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 – İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt etmiş sayılırlar.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

– Başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

– Varsa Yabancı Dil Belgesi

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası ; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne  şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Doçent

1

1

Makro İktisat ve Mali İktisat alanında çalışmaları olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Yardımcı Doçent

1

1

Örgütsel psikoloji alanında çalışmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

1

Deproteinize ve Demineralize kemik greftlerinin kemik iyileşmesi üzerine etkilerinin deneysel olarak incelenmesi konusunda çalışmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

1

Tıp doktoru olmak ve Anestezi uzmanı olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Yardımcı Doçent

3

1

Self-Etch adezivlerin mineral trioksit agregat’ın yüzey sertliğine etkisi ve makaslama bağlanma dayanımı konusunda çalışmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

3

1

Silika ve Titanyum Dioksit ilavesinin iki farklı maksillofasiyalsilikon elastomerin mekanik özelliklerine etkisi konusunda çalışmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

3

1

İmplant destekli iki farklı sabit üst yapı tasarımının kemikte oluşturduğu stres dağılımının farklı kemik tiplerine göre değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.
Fen Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Riesz Uzayları ve zayıf kompakt operatörler üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Biyoloji Zooloji

Doçent

1

1

Malakoloji, Arkeo-Malakoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Fizik Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

  Döteryum molekülü ile atom topaklarının etkileşimi ve metal-yalıtkan-yarı iletken malzemelerin elektrik özelliklerinin sıcaklığa ve frekansa bağlı incelenmesi alanında çalışması olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

Öğretmenlerin ihtiyaçları ve kendini gerçekleştirme düzeyleri arasındaki ilişki konusunda çalışmış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

 Avrupa Birliği ve Eğitim konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

 Kimyasal reaksiyonlar ve maddenin fiziksel hallerinin öğretimiyle ilgili pedagojik alan bilgisi çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku

Doçent

1

1

Yasama dokunulmazlığı ve siyasi partilerin kapatılması konularında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat

Profesör

1

1

 Uluslararası iktisat, gelişme iktisadı ve kalkınma konularında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat

Doçent

1

1

 Gümrük Birliği ve Yabancı Sermaye konularında yayını olmak ve Uluslararası Sermaye Hareketleri dersi vermiş olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Doçent

1

1

 Personel seçim yöntemleri ve psikoteknik alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret

Doçent

1

1

 Örgütlerde güven konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

1

Bireysel otonomi ve pozitif özgürlük konularında çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema

Profesör

1

1

 Türk iletişim tarihi ve sinema tarihi alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık

Doçent

1

1

Mimari Tasarımda Bilgisayar Destekli Tasarım ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

1

Mimarlıkta biyomimesis ve strüktürlerin optimizasyonualanında çalışmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

1

 Türkiye’de deprem bölgelerinde yer alan yığılma ve betonarme konutların sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak mimari açıdan değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama

Yardımcı Doçent

1

1

 Milli parklarda çevre duyarlılığı ve ulaşım konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

 Biyomedikal alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği

Profesör

1

1

Monolitik egzoz katalizörleri konusunda çalışmış olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Profesör

1

1

Karayosunları sistematiği ve ekoloji alanında doçent olup karayosunlarının antimikrobiyal aktiviteleri konusunda çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya

Profesör

1

1

Polimer kimya alanında doçent olup elektroreolojik akışkanlar konusunda çalışmaları olmak.
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Fizik

Doçent

1

1

Atom ve molekül fiziği alanında doçent olup radikallerin ESR ve similasyon tekniği ile incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Fizik

Yardımcı Doçent

1

1

Fiber raman lazer sistemler, lazer uyarımlı spektroskopi veTerahertz spektroskopi konularında çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

1

Türk dili alanında doktora yapmış olup Çağdaş Türk-Moğol dil ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Toplum Beslenmesi

Doçent

1

1

 Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

 Diz endoprotezi alanında çalışmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

 Vajinal enfeksiyonlarda semptom yaklaşımının kullanılması konusunda çalışmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

1

Anne sütlerinde mikotoksin analizi konusunda çalışmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yardımcı Doçent

3

1

Tıp doktoru olmak ve Tıpta uzmanlık yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Ağ tabanlı bina otomasyonu konusunda çalışmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

İnternet tabanlı laboratuvar uygulamaları konusunda çalışmış olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Kalıntı gerilme konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Üreme tıbbı ve infertilite konusunda çalışması olmak velaparoskopik ve robotik cerrahi konularında sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Yoğun bakım uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Acil servis deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji

Doçent

1

1

Kardiyak MRG ve karaciğer transplantasyon radyolojisi üzerine eğitim almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda genetik çalışma yapmış olmak.

Kaynak : Resmi Gazete