Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi Çağrısı

by
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’nin müşteri  kurum olarak yer aldığı “Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi” ihtiyaç başlığına yönelik, Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından çağrı duyurusu 11.09.2013 itibari ile yayınlanmıştır.
Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak proje önerileri 22.11.2013 tarihine kadar TÜBİTAK’a iletilmelidir.

1007 Çağrıları

KAMAG ÇAĞRILAR

1007 Programı 1. Aşama Çağrı Başvuruları

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’nin müşteri  kurum olarak yer aldığı “Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi” ihtiyaç başlığına yönelik, Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından çağrı duyurusu 11.09.2013 itibari ile yayınlanmıştır.

Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak proje önerileri 22.11.2013 tarihine kadar TÜBİTAK’a iletilmelidir.
MÜŞTERİ KURUM ÇAĞRI ÇAĞRI BAŞLIĞI ÇAĞRI AÇILIŞ TARİHİ BAŞVURU SON TARİHİ
ULAŞTIRULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 1007-UDHB-2013-01
Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi

Çağrı Dokümanı

Çağrı Dokümanı Ek1

PSUP

Forum

11.09.2013 22.11.2013

 

Birinci aşama proje öneri formuna buradan ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın müşteri  kurum olarak yer aldığı “Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretimi” ihtiyaç başlığına yönelik, Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından çağrı duyurusu 05.08.2013 itibari ile yayınlanmıştır.

Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak proje önerileri 08.11.2013 tarihine kadar TÜBİTAK’a iletilmelidir.
MÜŞTERİ KURUM ÇAĞRI ÇAĞRI BAŞLIĞI ÇAĞRI AÇILIŞ TARİHİ BAŞVURU SON TARİHİ
SAĞLIK BAKANLIĞI 1007-SB-2013-01
Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretimi

Çağrı Dokümanı

Forum

05.08.2013 08.11.2013

 

Birinci aşama proje öneri formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın müşteri  kurum olarak yer aldığı “Hidroelektrik Santral Bileşenlerinin Yerli Olarak Tasarımı ve Üretimi (MİLHES)” ihtiyaç başlığına yönelik, Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından çağrı duyurusu 12.07.2013 itibari ile yayınlanmıştır.

Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak proje önerileri 11.10.2013 tarihine kadar TÜBİTAK’a iletilmelidir.
MÜŞTERİ KURUM ÇAĞRI ÇAĞRI BAŞLIĞI ÇAĞRI AÇILIŞ TARİHİ BAŞVURU SON TARİHİ
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 1007-ETKB-2013-05
Hidroelektrik Santral Bileşenlerinin Yerli Olarak Tasarımı ve Üretimi
(MİLHES)

Çağrı Dokümanı

PSUP

EK-1

Forum

12.07.2013 11.10.2013

 

Birinci aşama proje öneri formuna buradan ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü(YEGM) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün(TİGEM) ortak müşteri kurum olarak yer aldığı “Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Yerli Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLGES)” ihtiyaç başlığına yönelik, Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından çağrı duyurusu 19.06.2013 itibari ile yayınlanmıştır.

Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak proje önerileri 20.09.2013 tarihine kadar TÜBİTAK’a iletilmelidir.
MÜŞTERİ KURUM ÇAĞRI ÇAĞRI BAŞLIĞI ÇAĞRI AÇILIŞ TARİHİ BAŞVURU SON TARİHİ
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

1007-ETKB-2013-04
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Yerli Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLGES)

Çağrı Dokümanı

PSUP(YEGM)

PSUP(TİGEM)

Forum

19.06.2013 20.09.2013

Birinci aşama proje öneri formuna buradan ulaşabilirsiniz.

SAVTAG ÇAĞRILAR

1007 Programı 1. Aşama Çağrı Başvuruları

1007 Programı 2. Aşama Çağrı Başvuruları

Enstrümante Edilmiş IR Silah Sistemi Geliştirilmesi

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında “Enstrümante Edilmiş IR Silah Sistemi Geliştirilmesi” , ihtiyaç başlığına yönelik çağrı, SAVTAG tarafından 08.07.2013 tarihinde yayınlanmıştır. İlgili projede  Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi müşteri kurum olarak yer almaktadır.

Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak proje önerileri 31.10.2013 tarihine kadar TÜBİTAK’a iletilmelidir.
MÜŞTERİ KURUM ÇAĞRI ÇAĞRI BAŞLIĞI ÇAĞRI AÇILIŞ TARİHİ BAŞVURU SON TARİHİ
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AR-GE VE TEKNOLOJİ DAİRESİ 1007-MSB-2013-05 Enstrümante Edilmiş IR Silah Sistemi Geliştirilmesi – Projesi

Çağrı Dokümanı

08.07.2013 31.10.2013

İkinci aşama proje öneri formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kaynak: http://www.tubitak.gov.tr/