Fce Sınavı Nedir?

by

FCE (First Certificate in English)

FCE sınavı, iş ve okul yaşantısında; İngiltere ve diğer ülkelerin eğitim kurumlarında upper intermediate seviyesinin göstergesi olarak kabul edilen bir sınavdır. Aralık 2008’de yenilenmiş bu sınavda adayların tüm İngilizce dil becerilerinde başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınav ücretleri için test merkezlerine başvuruda bulunulmalıdır. Bununla birlikte  sınav ücreti ortalama  £ 80.00’ dır 5 bölümden oluşan sınav toplam 4 saattir. FCE sınavının geçerlilik süre sınırı yoktur, herhangi bir okul diploması gibi olduğundan sınavı başarı ile gecen öğrenciler tekrardan sınava girmek zorunda değildirler. Tıpkı bir diploma gibi ömür boyu kullanılabilir.

FCE sınavı için minimum geçer notu 60 olarak belirlenmiştir. Her bir bölümün toplam not içindeki ağırlığı %20’dir. Üç tip geçme notu vardır (A, B ve C) ve bu notlardan her hangi birini alan adaya FCE sertifikası verilir.  Aşağıda Sınav elde edilecek sonuçlara göre puan baremleri verilmiştir

 

Yds eşdeğerliği kaldırılmıştır

 

Grade A = 80-100

Grade B = 75-79

Grade C = 60-74

Level B1 = 45-59

Fail = 0-44

 

Bu sınav Türkiye de akredite olmuş kurumlar tarafından yapılmaktadır. Sınav merkezleri ve iletişim bilgileri;

Sınav Merkezi

Şehir

İletişim

The Turco-British Association

Ankara

Tel: +90 (312) 419 18 44

Sub Centre of British Council (Antalya College)

Antalya

Tel: 0242 238 2300

Sub Cente of British Council (ARTI Language Courses)

Antalya

Telefon: +90 242 243 21 25 – 244 04 05

Sub Cente of British Council (Dilmer Language Courses)

Bursa

Tel: 0224 222 2252

British Side English Language School (Platinum Cente)

İstanbul

Tel: 90 212 327 2700

dahili: 117

The British Council (Platinum Centre)

İstanbul

Tel: +90 212 355 5657

Istanbul Bilgi University (Laureate International Universities)

İstanbul

Tel: 00 90212 311 6348

3H Eğitim Danışmanlık

İzmir

Tel: 90 232 411 53 53

Sub Cente of British Council (Address Education Centre)

İzmir

Tel: 0 232 4839393

International Mediterranean Academy

Muğla

Tel: 90 532 151 83 97

 

 

FCE sınavı Okuma, Yazma, İngilizce kullanım, Dinleme ve Konuşma olmak üzere 5 bölümden oluşur ve her bölüm toplam sonucunuzun %20’sini temsil etmektedir.

Okuma Bölümü(Reading):

Toplam 1 saat ve 3 bölümden oluşmaktadır. 30 sorudan oluşan okuma bölümünde magazin, gazete ve dergilerden alınan 550–700 kelimeden oluşan metinleri rahatlıkla anlamanız ve çoktan seçmeli soruları cevaplamanız gerekmektedir.

Bölümler Tanımlama Amaç Soru
1. Multiple choice A text followed by multiple-choice questions with four options: A, B, C or D. understand detail, opinion, gist, attitiude, meaning, tone, purpose and main ideas 8
2.Gapped text A text with missing sentences; candidates choose the sentence order from a jumbled list. understand text organisation (how language achieves cohesion and coherence) 7
3.Multiple matching One or several texts with prompt questions; candidates match the prompt to the relevant section of the text(s). understand specific information, detail, opinion and attitude 15

 

Yazma Bölümü(Writing):

Toplam 1 saat 20 dakika ve 2 bölümden oluşmaktadır. Mektup, rapor, email ve kısa hikaye gibi en az iki farklı metin yazabilmeniz gerekmektedir.

Bölümler Tanımlama Amaç Soru
1. Compulsory task Read input information (including adverts, extracts from letters, emails, schedules, etc. of up to 160 words) and write a Letter or Email. make appropriate use of the input, write for a specific purpose and audience, with accurate language control 120-150
2. Choice of one out of five tasks. 2: (Questions 2-4) Candidates write one of the following: Article, Essay, Letter, Report, Review or Story.
(Question 5. 2 options) Candidates write one of the following, based on one of the set reading texts: Article, Essay, Letter, Report, Review
.
write for a specific purpose and audience, with accurate language control 120-180

 

 

İngilizce Kullanımı Bölümü (Use of English):

Toplam 45 dakika ve 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde Dilbilgisi ve kelime  bilginizi ne kadar iyi kullanabildiğiniz test edilir.

Bölümler Tanımlama Amaç Soru
1. Multiple choice A text with twelve gaps. Candidates choose the correct missing words by answering twelve multiple-choice questions with four options. Collocation, phrasal verbs, idioms, phrases 12
2. Open cloze A text with twelve gaps. Candidates fill in the missing words. Grammatical items 12
3. Word formation A text with ten gaps. Candidates form the missing words from the given stem words. Prefixes and suffixes, compound words 10
4. Key word transformations Eight separate questions, each containing a lead-in sentence, followed by a ‘key word’ and a second (gapped) sentence. Candidates complete the second sentence in two to five words, and must include the ‘key word’. Grammar and vocabulary 8

 

Dinleme Bölümü(Listening):

Toplam 40 dakika ve 4 bölümden oluşmaktadır. 30 sorudan oluşan bu bölümde haber programları, sunumlar ve güncel konuşmalar gibi çeşitli kayıtları takip edip anlamanız gerekmektedir.

Bölümler Tanımlama Amaç Soru
1. Multiple Choice A series of extracts with one or more speakers lasting around 30 seconds each. Candidates answer one multiple choice question per extract, each with three options: A, B or C. pick out general meaning specific information, understand attitude and/or events from the text. 8
2. Sentence completion A three-minute monologue or dialogue. Candidates fill in the gaps to complete the sentences. pick out general meaning or specific information from the text. 10
3. Multiple matching A series of related monologues lasting around 30 seconds each. Candidates match the extract to the correct option from a list of six. pick out general meaning specific information, understand attitude and/or events from the text. 5
4. Multiple choice A three-minute monologue or dialogue. Candidates answer multiple choice questions with 3 options: A, B or C. pick out general meaning or specific information from the text. 7

Konuşma bölümü(Speaking):

Toplam 14 dakika ve 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde etkili bir şekilde iletişime geçme kabiliyetiniz sınanmaktadır .

Bölümler Tanımlama Amaç Soru
1. Conversation between Interlocutor and each candidate Candidates take it in turns to answer spoken questions that focus on interactional and social language. give personal information and talk about past, present and future experiences 3’
2. Individual ‘long turn’ (1 minute) and response from second candidate (20 seconds) Each candidate is given a pair of photographs and asked to talk about them, using the prompt questions on the page. The second candidate gives a brief response. Tasks focus on: comparing, describing and expressing opinions. speak for a long turn using appropriate language 1’ 20 sc
3. Two-way conversation between candidates Candidates are given spoken instructions, along with visual and written prompts, and work on a decision-making task. The focus is on sustaining the interaction by: sharing ideas, expressing and justifying opinions, agreeing and/or disagreeing, suggesting, speculating, evaluating and negotiating to reach a decision. give opinions, agree & disagree, make suggestions etc; take turns 3’
4. Discussion related to the task in Part 3 Candidates answer spoken questions that focus on: expressing and justifying opinions, agreeing and/or disagreeing. give and justify opinions, agree & disagree, take turns and explore topics 4’

 Sınav hakkında döküman ve kaynak indirmek için tıklayınız.